2/9/15

MOXIBUSTIÓ

La moxibustió també forma part de les tècniques terapéutiques de la tradició mil·lenària de la Medicina Xinesa. Consisteix en l'aplicació de calor als punts d'acupuntura i als meridians. La calor s'aconsegueix creman prop de la pell fulles medicinals prensades, principalment d'artemisa. La calor produïda permet activar el Qi i la sang, equilibrar el Yin Yang, regular els òrgans interns i expulsar els agents patògens de l'organisme. L'aplicació de la moxibustió produeix una agradable sensació de benestar i enforteix el sistema inmunològic. A la Xina, des del temps antics, s'acostuma a aplicar periòdicament moxibustió per prevenir malalties i perllongar la longevitat.