2/9/15

FITOTERÀPIA XINESA

La Fitoteràpia Xinesa és una de les vessants més importants de la Medicina Tradicional Xinesa. Es fonamenta en l'ús de plantes medicinals per al tractament de determinades alteracions fisiològiques. Les fórmules magistrals s'utilitzen amb les mateixes premisses que en la teoría de la medicina xinesa i s'acostumen a personalitzar en funció del pacient i la patologia.