2/9/15

ACUPUNTURA

L'acupuntura és una tècnica basada en la inserció d'agulles finíssimes en determinats punts sobre la superfície cutània. Aquests punts reben el nom de punts acupunturals i són altament energètics, estan situats als meridians, canals pels quals circula l'energia que anomenem Qi. Mitjançant la inserció d'agulles s'aconsegueix estimular l'energia del punt i recuperar l''equilibri energètic imprescindible per la salut.